aktualności

Zaproszenie do udziału w projekcie.

 

Zapraszamy pracowników mikroprzedsiębiorstw branży turystycznej z terenu województwa lubelskiego do udziału w projekcie BUSINESS & ENGLISH.

Z możliwości udziału w projekcie wyłączone są mikroprzedsiębiorstwa, które korzystały ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego dla Poddziałania 8.1.1 lub 8.1.2 PO KL w latach 2007-2011.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają pracownicy kadry zarządzającej nad pracownikami niższego szczebla.

Każde ze szkoleń kończy się egzaminem nabytych umiejętności potwierdzonych odpowiednim certyfikatem.

Szczegóły na stronie internetowej www.biznes.firs.org.pl

Zapraszamy do zgłaszania się do naszego nowego programu szkoleniowego p.t. EUROPEJSKA AKADEMIA BIZNESU.

Projekt poświęcony  jest poszerzaniu wiedzy z zakresu efektywnego zarządzania finansami firmy.  Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i ich pracowników z mikro i małych przedsiębiorstw z terenu woj. zachodniopomorskiego. Szkolenie umożliwiają zdobycie Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Biznesowych (EBCL) uznawanego w całej Unii Europejskiej. Udział w projekcie jest bezpłatny dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Szczegółowe informacje  dotyczące projektu znajdują się na stronie www.akademiaebcl.pl

Dodatkowe pytanie proszę kierować na adres e-mail akademia@kompass-consulting.pl  bądź pod nr telefonu 506 673 766.

MISJA: FIRMA woj. małopolskie

Poniżej publikujemy wstępną listę rankingową osób, których wnioski zostały zarekomendowane przez Komisję Oceny Wniosków do przyznania dotacji oraz listę osób, których wnioski nie spełniły wymagań minimalnych, aby uzyskać dofinansowanie. Jednocześnie informujemy, że o uzyskanej ocenie oraz kwocie przyznanej dotacji, zostaną Państwo poinformowani w najbliższych dniach. Osoby, które nie zgadzają się z przyznaną oceną, mogą złożyć do Projektodawcy odwołanie w formie pisemnej o ponowne rozpatrzenie biznesplanu, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/informacji dotyczących zakresu przedsięwzięcia, w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej. Ostateczna lista rankingowa opublikowana zostanie po zakończeniu procedury odwoławczej.

Więcej szczegółów na stronie projektu:

http://misja.perfekta.biz.pl/aktualnosci.html

Akademia Biznesu woj. małopolskie

Poniżej publikujemy listę rankingową osób, których wnioski zostały zarekomendowane przez Komisję Oceny Wniosków do przyznania dotacji oraz listę osób, których wnioski nie spełniły wymagań minimalnych, aby uzyskać dofinansowanie. Jednocześnie informujemy, że o uzyskanej ocenie oraz kwocie przyznanej dotacji, zostaną Państwo poinformowani w najbliższych dniach. Osoby, które nie zgadzają się z przyznaną oceną, mogą złożyć do Projektodawcy wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/informacji dotyczących zakresu przedsięwzięcia, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny. Ostateczna lista rankingowa opublikowana zostanie po zakończeniu procedury odwoławczej.

Więcej szczegółów na stronie projektu:

http://akademia.firs.org.pl/aktualnosci.html

Strony